sweden | göteborg | franska sprakinstitutet | utländsk konstnär i göteborg | göteborg tidning | 26.5.1970 |   Leave a comment

Utländsk konstnär i Göteborg

  1. Youri Messen-Jaschin, fArosa, Schweiz är en konstnär av lettisk härkomst.

Thank you for you interest..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: