czechoslovakia | západočeská univerzita v plzni | Ústav umění a designu | diplomová práce |   Leave a comment

Ilustrace v interiéru: výzdoba sloupů ve stávající budově moderního interaktivního centra v areálu průmyslového závodu ŠKODA, společnosti Techmania Science Center o.p.s.czechoslovakia-zc3a1padoc48deskc3a1-univerzita-v-plzni-diplomovc3a1-prc3a1ce-0

 

Thank you for you interest..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: