Archive for the ‘Joan Jonas’ Tag

poland | główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej | 03.10.2015   Leave a comment

główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej

główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej

italy | performance art |   Leave a comment

performance art

performance art

Posted October 21, 2015 by Youri Messen-Jaschin in Uncategorized

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

poland | główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej | 10.03.2015 |   Leave a comment

Główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej.

główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej

poland | obrazy nowoczesne | główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej | 10.03.?? |   Leave a comment

główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej

główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej 

poland | charakterystyka performance | zagraniczni performerzy |   Leave a comment

Charakterystyka performance

poland | główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej | 10.3.2014 |   Leave a comment

łówni przedstawiciele sztuki nowoczesnej