Archive for the ‘Katarzyna Kozyra’ Tag

poland | główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej | 10.03.2015 |   Leave a comment

Główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej.

główni przedstawiciele sztuki nowoczesnej

poland | charakterystyka performance | zagraniczni performerzy |   Leave a comment

Charakterystyka performance