Archive for the ‘Peter Grzybowski · Grupa Sędzia Główny · Władysław Kaźmierczak · Paweł Konnak · Katarzyna Kozyra · Wojciech Kowalczyk · Paweł Kwaśniewski · Teresa Murak’ Tag

poland | charakterystyka performance | zagraniczni performerzy |   Leave a comment

Charakterystyka performance