Archive for the ‘Rakuko Naito’ Tag

turkey | SANAT EĞİTİMİNDE ALGI, GÖRSEL ALGI VE YANILSAMA: VICTOR VASARELY’NİN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME |   Leave a comment

SANAT EĞİTİMİNDE ALGI, GÖRSEL ALGI VE YANILSAMA: VICTOR VASARELY’NİN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

SANAT EĞİTİMİNDE ALGI, GÖRSEL ALGI VE YANILSAMA: VICTOR VASARELY’NİN ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

turkey | traky university | journal of social science | op art | volume: 17 | page 352 | june 2015   Leave a comment

Traky University - Journal of social Science page 352

Op art

turquey | trakya üniversitesi | journal of social science | sosyal bilimler dergisi | volume 17 | n°.1 | page 343 | 06.2015   Leave a comment

TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

trakya üniversitesi | journal of social science