Archive for the ‘Vladimír Baranov-Rossinié (opto-fonický klavír)’ Tag

slovakia | kinetické umenie |   Leave a comment

Kinetické umenie Kinetické umenie2 Kinetické umenie3 Kinetické umenie4

Kinetické umenie